שאלות פרטניות - פעילות עסקים ומפעלים לפי תקנות שעת החירום

המידע מעודכן לתאריך 26.4.2020

שאלות פרטניות לדוגמה

הבהרות בנוגע לסעיף 30% או 10 עובדים, הגבוה מבניהם במגזר הפרטי

הבהרות בנוגע למפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון

Top