שאלות פרטניות - פעילות עסקים ומפעלים לפי תקנות שעת החירום

שאלות הרחבה פרטניות לגבי עסקים ומפעלים שיכולים לעבוד במתכונת מלאה לפי תקנות שעת החירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (להלן – תקנות שעת החירום). המידע מעודכן לתאריך 29.3.2020.

שאלות פרטניות לדוגמה

הבהרות בנוגע לסעיף 30% או 10 עובדים, הגבוה מבניהם במגזר הפרטי

הבהרות בנוגע למפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון

Top