מידע על דרכי התנהלות במצבי גירושין ופירוד בתקופת הקורונה

בתקופה זו נחקקו תקנות שונות המגבילות את התנועה, ואף מצמצמות את פעילות בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים המוסמכים לדון בנושאים אלו. המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ריכזה תשובות לשאלות נפוצות בעניינים הנוגעים להתנהלות הורים גרושים או פרודים ביחס לילדיהם, התנהלות בסכסוכים משפטיים בין בני משפחה , צורך בסיוע נפשי, ומקרי אלימות במשפחה.

שאלות נפוצות

Top