שאלות ותשובות בענייני עבודה - בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ריכזנו עבורכם מענה למגוון של נושאים הנוגעים לפעילות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. התשובות המובאות להלן הינן בתוקף נכון למועד פרסומן, ועשויות להתעדכן מעת לעת בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולהתפתחויות נוספות. משרד העבודה והרווחה קורא לאזרחים להתעדכן מדי יום בהנחיות משרד הבריאות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד ולפעול על פיהן.

יחסי עבודה - הוצאה לחל"ת, חופשה או פיטורין

עבודה מהבית

יחסי עבודה בבידוד ומחלה

בחינות ממלכתיות

מעונות יום ומשפחתונים בעלי סמל

אסדרת עיסוקים (מהנדסים, אדריכלים, הנדסאים, טכנאים מוסמכים, מורשה נגישות מתו"ס והשירות, בקרים ובודקי שכר)

Top