מותר ואסור בעניין הקורונה

בתקופת הקורונה נחקקו עבירות פליליות חדשות שנועדו למנוע את התפשטות המחלה. מטרתו של דף זה לאגד את המותר והאסור בכל הנוגע לעבירות הפליליות החדשות ולענות על השאלות הבאות: אלו התנהגויות הן עבירה פלילית? מתי מוסמך שוטר להטיל קנס על אדם? מה גובה הקנס? למי אפשר לפנות בבקשה לביטול הקנס? שימו לב - בוטלו ההגבלות על יציאה מהבית (פרט לאזורים המוגבלים) נותרו איסורים לשהייה במקומות מסוימים, איסור התקהלות, וחובת עטיית מסכות, הכל כפי שיפורט כאן בהמשך.

Top