התראות

עדכונים בנושא פעילות בתי הדין הרבניים במהלך הסגר השלישי

תאריך פרסום 13.01.2021
עדכונים בנושא פעילות בתי הדין הרבניים במהלך הסגר השלישי
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top