התראות

עדכון- הודעה על פרסום תזכיר חוק דחיית מועד לתשלום אגרות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 להערות הציבור עד ליום 22.05.2020

תאריך פרסום:  17.05.2020
בהמשך להודעה קודמת בעניין מיום ה-06.05.2020, פורסם להערות הציבור תזכיר חוק, לפיו יוארך המועד האחרון לתשלום האגרות השנתיות בתעריף מופחת. ניתן להעביר הערות לתזכיר עד ליום 22.05.2020
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top