אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

הרשות הינה יחידת סמך עצמאית תחת שר הפנים ועובדים בה כ- 2,200 עובדים.
רשות האוכלוסין וההגירה עוסקת בסוגיות הנמצאות במרכז סדר היום הציבורי ותחומי אחריותה נוגעים לכל מי שנמצא במדינת ישראל, למי שבא בשעריה ולמי שבכוונתו להגיע אליה לכל צורך שהוא.
הרשות ערוכה בארבעה מינהלים: מינהל אוכלוסין, מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, מינהל אכיפה וזרים ומינהל מעברי גבול.

מינהל אוכלוסין – אחראי למכלול הנושאים בתחומים של מרשם ודרכונים, אזרחות ומעמד, אשרות, איחוד משפחות, עלייה ושבות. הזרוע הביצועית של המינהל כוללת 24 לשכות, תשע תת-לשכות ו-212 תחנות רישום של הרשות הפזורות ברחבי הארץ. כמו כן במסגרת המינהל פועל מרכז שירות ומידע ארצי.

מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים – אחראי להסדרת העסקתם של העובדים הזרים. המינהל עוסק במתן היתרים להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות לעובדים זרים בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה. כמו כן המינהל אחראי למתן רישיונות לתאגידי כוח אדם וללשכות פרטיות בהתאם לחוק. במסגרת המינהל פועל המרכז הארצי להארכת רישיונות עבודה לעובדים זרים.

מינהל אכיפה וזרים – אחראי לאכיפת החוקים המתייחסים לשהות זרים ולתעסוקת זרים. המינהל פועל לצמצם את מספר השוהים הלא-חוקיים, ובמקביל הוא פועל לשמור על זכויותיהם של העובדים הזרים. כמו כן, המינהל אחראי לטיפול במסתננים ובמבקשי מקלט.

מינהל מעברי גבול – אחראי לתפעול מעברי הגבול ולביצוע ביקורת הגבולות ב-23 מעברי הגבול הבין-לאומיים של ישראל.

הרשות פועלת בהתאם לחקיקה, לפי מדיניות הממשלה ובהתאם להנחיות שר הפנים. החקיקה עליה מושתת פעילות הרשות, כוללת את החוקים העיקריים הבאים:
 

 


ייעוד הרשות

הסדרת מעמדם החוקי של אזרחי המדינה, תושביה והזרים השוהים בה, בהתאם למדיניות הממשלה ומערכת החוקים והתקנות המסורים לסמכות הרשות.

מטרות רב שנתיות ויעדי הרשות

 

 • הסדרה של מדיניות ההגירה של מדינת ישראל
 • הסדרת העסקתם של העובדים הזרים
 • הגברת יכולת האכיפה של הרשות
 • צמצום מספר השוהים הלא-חוקיים במדינת ישראל
 • יישום חוק הביומטריה – מעבר לתיעוד החכם
 • הפעלת מערך ביקורת גבולות יעיל ומתקדם במעברי הגבולות הבין-לאומיים של ישראל
 • שיפור השירות:
  • שדרוג השירות בלשכות ובמדורי הרשות
  • בנייה והטמעה של אמצעים ישירים וטכנולוגיים מתקדמים למתן שירות ישיר, זמין ונוח.
קבצים להורדה
Top