אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אודות

משרד המדע והטכנולוגיה אמון על ההשקעה במחקר מדעי במדינת ישראל בתחומי עדיפות לאומית ומהווה חוליה מקשרת בין מחקר אקדמי ופיתוח תעשייתי. המשרד פועל לשיפור תשתיות הידע והמחקר במדינה כדי למקסם את התועלת מהידע הצָבוּר אצל החוקרים במוסדות המחקר בארץ למען מחקר בעל פוטנציאל יישום ריאלי.

נוסף ללשכת השר וללשכת מנכ"ל המשרד, פועלות במשרד תשע יחידות מרכזיות: המדען הראשי, תכנית התשתיות המדעיות, סוכנות החלל הישראלית, זרוע מדע וקהילה הכוללת שמונה מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קשרי חוץ מדעיים, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ומטה מנהלי.
 
משרד המדע והטכנולוגיה הוא גורם מרכזי בעיצוב ובהובלת מדיניות המחקר והפיתוח בישראל. עם הפנים למצוינות ולמיצוב ישראל כמדינת מדע וטכנולוגיה פועל המשרד לקביעת סדרי עדיפויות מדעיים, לעיבוי תשתיות אנושיות ופיזיות, לביסוס קשרי המדע הבין-לאומיים ולמינוף היתרונות היחסיים של ישראל. נוסף לכך, פועל המשרד לקירוב המדע לקהילה ולחיזוק מגזרים בעלי נוכחות נמוכה בתחום המדע, ולביסוס המדע גם בפריפריה. 
 
חזון המשרד
להיות גורם מוביל בקידום מדינת ישראל בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל כמנוף לצמיחה כלכלית, להגברת החוסן החברתי ולחיזוק מעמדה הבינלאומי.
 
מטרות המשרד

  • חיזוק המחקר והחדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה.
  • הרחבה והעמקה של קשרי המדע הבינלאומיים של ישראל.
  • הגדלת ההישגים בתחומי החלל האזרחי בתעשייה, באקדמיה ובחברה.
  • חשיפה והנגשה של המדע לקהילה ועידוד המצוינות במדע ובטכנולוגיה.
  • שיפור יכולות הביצוע ואיכות השירות של המשרד (מטרה פנימית).


היסטוריה של המשרד
משרד המדע והטכנולוגיה הוקם כמשרד עצמאי בשנת 1982 על ידי פרופ' יובל נאמן ונקרא בתחילה "משרד המדע והפיתוח". לפני הקמת המשרד, היה תחום המדע והטכנולוגיה באחריות "המועצה המדעית" ולאחר מכן באחריות "המועצה הלאומית למחקר ופיתוח" במסגרת משרד ראש הממשלה עד לשנת 1977. משנה זו ועד להקמת המשרד, היה התחום תחת משרד האנרגיה והתשתיות.
 
בין השנים 1999 ל-2009 שונה שמו והגדרת תפקידו של המשרד ל"משרד המדע, התרבות והספורט" ולאחר עשור זה הוחלט על פיצול המשרד המאוחד לשני משרדים נפרדים - משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט. 
 

ההיסטוריה של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל
שם המשרד ממשלה תקופה
משרד המדע והפיתוח​ הממשלה ה-19​ 26/07/1982 – 10/10/1983​
משרד המדע והטכנולוגיה​​ הממשלה ה-20​ 10/10/1983 – 13/09/1984​
משרד המדע והפיתוח​​ הממשלה ה-21​ 13/09/1984 – 20/10/1986 ​
משרד המדע והפיתוח​​ הממשלה ה-22​ 20/10/1986 – 22/12/1988​
משרד המדע והטכנולוגיה​​​ הממשלה ה-23​ 22/12/1988 – 11/06/1990​
משרד המדע והטכנולוגיה​​​ הממשלה ה-24​ 11/06/1990 – 13/07/1992​
משרד המדע והטכנולוגיה​​​ הממשלה ה-25 13/07/1992 – 22/11/1995​
משרד המדע והאומנויות​ הממשלה ה-26​ 22/11/1995 – 18/06/1996​
משרד המדע  הממשלה ה-27​ 18/06/1996 – 09/07/1997​
משרד המדע והטכנולוגיה הממשלה ה-27 09/07/1997 – 06/07/1999​
משרד המדע הממשלה ה-28 06/07/1999 – 05/08/1999​
משרד המדע, התרבות והספורט​​​ הממשלה ה-28​ 05/08/1999 – 07/03/2001
משרד המדע, התרבות והספורט​​ הממשלה ה-29​ 07/03/2001 – 28/02/2003​
משרד המדע והטכנולוגיה​ הממשלה ה-30​ 28/02/2003 – 04/05/2006​
משרד המדע, התרבות והספורט​ הממשלה ה-31​ 04/05/2006 – 31/03/2009​
משרד המדע והטכנולוגיה​ הממשלה ה-32​ 31/03/2009 – 18/3/2013​
משרד המדע, הטכנולוגיה​ והחלל הממשלה ה-33 18/03/2013                   ​
Top