אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

ייעוד משטרת ישראל

 

תפקידיה העיקריים של משטרת ישראל כזרוע אוכפת חוק קבועים בסעיף 3 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א - 1971. הסעיף קובע: "משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש". משטרת ישראל פועלת על פי הסמכויות שהוענקו לכל שוטר בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א - 1971 ובחקיקות נוספות.

 

מתוך הסמכויות שהוענקו לשוטר לצורך מילוי תפקיד: סמכויות לצורך חקירת עבירות ותפיסת עבריינים; תביעת נאשמים לדין; סמכויות בעניין פיקוח והסדרת התנועה בדרכים; סמכויות בנושא רישוי וניהול עסקים; רישוי בנושאי תהלוכות ואספות; סיוע באכיפת פסקי דין וצווים שניתנו על ידי מי שהוסמך לכך על פי דין.

 

תפקידים

 

תפקידם של שוטרים קבוע בסעיף 5 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א –1971, אשר לפיו:

 

"מתפקידו של כל שוטר:

 

 • לקיים סדר בדרכים הציבוריות, ברחובות הציבוריים, במעברים, ברציפים, במקומות נחיתה, ברציפי רכבות, בנמלים, בנהרות, בתעלות, באגמים ובכל מקום שיש לציבור גישה אליו;
 • למנוע הפרעות בשעת התקהלות או תהלוכה בדרכים הציבוריות וברחובות הציבוריים או בסביבת בית תפילה בשעת תפילה בציבור, וכן כל אימת שדרך, רחוב, מעבר, רציף או מקום נחיתה עלולים להיות דחוסים או חסומים;
 • ליתן דעתו על עבירות הנעברות בדרך, בכביש, ברחוב, במעבר או במקום ציבוריים;
 • לקבל לרשותו מציאה או רכוש שאין עליו תובעים, ולנהוג בו באופן שנקבע;
 • לעצור כל אדם שיש לו יסוד סביר לחשוד בו כי הוא מחזיק או מעביר, בכל אופן שהוא, רכוש גנוב או כל דבר שהחזקתו אינה חוקית, ולחפש בכליו ובגופו של אדם כאמור".

 

המשטרה מופקדת על ביצוע התפקידים והמשימות בתחומים הבאים:

 

 • לחימה בפשיעה: חקירת עבירות, גילוי עבריינים והבאתם לדין, חשיפה של עבירות בלתי מדווחות ומניעת עבירות.
 • שמירה על הסדר הציבורי: טיפול בפניות אזרחים בנושאים של הפרות חוק וסדר,טיפול בהפגנות ובהתקהלויות בלתי חוקיות,טיפול בנושא של רישוי עסקים, אחריות לאבטחת הציבור.
 • פיקוח והסדרת התנועה בדרכים: הזרמת התנועה והכוונתה, אכיפה של דיני התעבורה, חקירת תאונות דרכים והבאתם של עברייני תנועה לדין.
 • ביטחון הפנים: שמירה על שלום הציבור ולחימה בפעילות חבלנית עוינת – טיפול בפיגועים חבלניים ומניעה של פיגועים חבלניים.

 

ערכי משטרת ישראל

 

משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק, למניעת עבירות, לחיזוק הנורמה האזרחית של ציות לחוק, לשמירה על בטחון הנפש והרכוש ולקיום הסדר הציבורי, תוך כיבוד האדם וזכויותיו. השירות במשטרת ישראל מבוסס על ההכרה בשליחות הממלכתית והגשמת ההזדהות עם ערכי משטרת ישראל ורוח מגילת העצמאות. הקוד האתי של משטרת ישראל הוא מצפן מוסרי ואתי המכוון את התנהגות השוטר בכל הנסיבות.

 

ערכי הייעוד:

 

 • הגנה על חיי אדם, שלומו ורכושו.
 • אנו השוטרים נפעל להגן על חיי כל אדם במדינה, על שלומו ורכושו – במקצועיות, בנחישות, בתבונה ובאומץ-לב, בכל עת ובכל מקום.
 • שמירה על החוק ואכיפתו.
 • אנו השוטרים נפעל לאכיפת החוק, במסגרת תפקידנו וסמכויותינו, למניעת עבירות ולחיזוק הנורמה של ציות לחוק, ונתנהל בכל הליכותינו בממלכתיות ובאופן שיהיה מופת לשמירה על החוק.
 • שמירה על כבוד האדם.
 • אנו השוטרים נכבד כל אדם באשר הוא אדם הזכאי לנהל את חייו באופן חופשי על פי השקפת עולמו, בגבולות החוק, ונעשה זאת בממלכתיות, בשוויוניות, בהגינות ובסובלנות.

 

ערכי הגישה:

 

 • אחריות ודוגמה אישית: אנו השוטרים נפעל למימוש הייעוד של משטרת ישראל ונעשה כמיטב יכולתנו למלא את תפקידנו ולבצע את משימותינו, בכל עת, בהצלחה מלאה מכל הבחינות. נתנהל בכל הליכותינו באופן הראוי לשמש מופת לעמיתינו ולכלל בכל עת ובכל מקום.
 • יושר וטוהר המידות: אנו השוטרים נקפיד על אמינות, ניקיון כפיים וטוהר המידות ונפעל כפי שהיינו מצפים שיפעלו כלפינו בנסיבות דומות. נפעל בכל הליכותינו כך שנתפרש באופן טבעי כמופת לשמירה על היושר, היושרה וטוהר המידות.
 • ממלכתיות: אנו השוטרים נשרת את טובת הכלל של אזרחי ישראל ואורחיה, ונעשה זאת כנציגיה של משטרת ישראל ושל מדינת ישראל בכל פעולה.
 • שירות: אנו השוטרים נפעל כמשרתי הציבור, הבאים להגן על חירותו של כל אזרח ואדם. נעשה כמיטב יכולתנו להגביר את הביטחון ואת תחושת הביטחון האישי של כל אדם ואת אמון הציבור במשטרת ישראל.

 

ערכי הביצוע:

 

 • מקצועיות: אנו השוטרים נפעל באופן מקצועי, על יסוד ידע מעודכן, מיומנויות מתקדמות, שילוביות, הבנת משימת הארגון ויעדיו, ונחתור למצוינות בתפקידנו. 
 • נחישות ודבקות במשימה: אנו השוטרים נבצע את המשימה, בכל עת, בכל מקום, נגלה מסירות ונחישות, נפעל בשיקול דעת, באומץ לב ובדבקות, מתוך נכונות להסתכן כנדרש, ונחתור למגע אל מול המשימה.
 • ריסון ומידתיות: אנו השוטרים נפעל כמומחים מקצועיים להפעלה מוצדקת ומידתית של הכוח, במסגרת הסמכויות הניתנות לנו על פי דין והאמצעים שמשטרת ישראל מעמידה לרשותנו, לשם מימוש הייעוד, מילוי התפקיד וביצוע המשימות.
 • רעות: אנו השוטרים נפעל כחלק מצוות ונגלה נאמנות ייחודית לעמיתינו, לשם מילוי תפקידנו, בכל משימה ואתגר, בשגרה ובחירום, בנכונות להסתכן עד כדי חירוף הנפש, ברוח החוק ולפי האתיקה של משטרת ישראל.

 

חזון משטרת ישראל

 

 • נפעל מתוך שליחות ומתוך מחויבות כדי להקנות ביטחון אישי וביטחון חברתי לאזרחי המדינה, לתושביה ולאורחיה, כדי להעניק להם שירות איכותי ושוויוני וכדי לשפר את איכות חייהם, בד בבד עם פעילותנו הנחושה לאכיפת החוק.
 • נעשה לחיזוק אמון הציבור במשטרה, תוך שמירה על זכויות הפרט, על כבודו ועל חירותו, ונראה בקהילה ובמנהיגיה שותפים בדרכנו לחיזוק חוסנה של החברה בישראל.
 • נחתור יחדיו לטיפוח העוצמות האנושיות הטמונות בשוטרינו ומפקדינו אשר מהווים את מקור כוחנו המוסרי.

 

מדיניות השר לביטחון הפנים

 

מדיניות השר לביטחון הפנים מופיעה באתר המשרד לביטחון הפנים בקישור הבא: לחץ/י כאן.

Top