אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

מספר נושאים מרכזיים, עומדים בראש סדר העדיפויות של פעילות משרד הכלכלה:

  • סיוע בפיתוחה וביסוסה של תעשייה יעילה ורווחית, בעלת כושר תחרות, שתוכל להיות גורם מוביל בצמיחה מואצת של המשק הישראלי.

  • פיתוח הפעילות הכלכלית הבינלאומית של ישראל ובמיוחד פיתוח כלים להגברת היצוא במטרה להבטיח השקעות זרות מאסיביות בישראל והעמקת העניין והאטרקטיביות של המשק הישראלי.

  • הרחבת שיתוף הפעולה והסחר הכלכלי עם מדינות האזור למיצוי היתרונות היחסיים של כל מדינה.

  • פיתוח הון אנושי במטרה להגדיל את התשתית האנושית על פי צורכי התעשייה והמשק.

  • עידוד הציבור למודעות צרכניות ושמירה על כללי סחר הוגנים, שיבטיחו את רווחת הפרט ויגבירו את רמת התחרותיות במשק.

  • פיתוח כלי מימון חוץ תקציביים – שימוש מושכל בתקציב המדינה ליצירת תמריצים להשתתפות שוק ההון במימון מיזמי פיתוח ותעשייה.

 

סמכויות ותפקידים

משרד הכלכלה הוקם בשנת 1949 בשם "משרד התעשייה" וכלל בתוכו גם אגפים שעסקו בתחום המסחר והתעסוקה.


המשרד שינה את שמו פעמים אחדות, שינויים המשקפים שינויים בתחומי האחריות של המשרד, שנעשו משיקולים פוליטיים ומשיק​ולים פונקציונליים.

 
ברוב שלושים שנותיו הראשונות נקרא המשרד בשם "משרד המסחר והתעשייה". בשנת 1978 שונה שמו ל"התעשייה, המסחר והתיירות". כעבור שלוש שנים הופרד ממנו משרד התיירות, והמשרד שינה את שמו ל"משרד התעשייה והמסחר" (ובקיצור: "משרד התמ"ס"), שינוי הרומז למתן עדיפות לתעשייה על פני המסחר.

 
בשנת 2003, עם מינויו של אהוד אולמרט לשר העומד בראש המשרד, הורחב המשרד באמצעות צירופו של משרד העבודה (שהיה קודם לכן חלק ממשרד העבודה והרווחה), ושם המשרד שונה ל"משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה" (ובקיצור: "משרד התמ"ת"). בשנת 2013, עם מינויו של נפתלי בנט לשר העומד בראש המשרד, שונה שמו ל "משרד הכלכלה" ובשנת 2015 שונה שם המשרד פעם נוספת  לשמו הנוכחי "משרד הכלכלה והתעשייה".

 
משרד הכלכלה והתעשייה הוא אחד המשרדים הכלכליים המרכזיים והמובילים בממשלת ישראל, תפקידי המשרד השתנו במהלך השנים ובהתאם לכך השתנה כאמור גם שמו. 

 
למשרד הכלכלה והתעשייה יחידות סמך רבות הכוללות, בין השאר, את הרשות הלאומית להסמכת מעבדות,  המעבדה הלאומית לפיזיקה, מכון היהלומים, מכון היצוא הישראלי.

Top