אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

הרשות פועלת מתוקף חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב- 2012, שהתקבל במסגרת רפורמה כוללת במערך שירותי הכבאות בישראל וקבע כי במקום שירותי כיבוי מוניציפליים, שסיפקו איגודי ערים ומחלקות עירוניות, תוקם רשות ארצית ממלכתית שתפעל בחסות המשרד לביטחון הפנים. החוק מגדיר גם את משימות הארגון ואופן הפעלתו.
 

תפקידי הרשות הארצית לכבאות והצלה
 

 • כיבוי שריפות, מניעת התפשטותן והצלת חיי אדם ורכוש מדליקות
 • מניעת דליקות
 • חילוץ והצלת לכודים
 • טיפול באירוע של חומרים מסוכנים
 • כל הצלה של נפש ורכוש, גם שלא במסגרת כיבוי דליקות  


לרשות מבנה היררכי פיקודי, כשבראשה עומד גוף מטה ארצי, היא נציבות כבאות והצלה, האחראית על התווית מדיניות, קביעת נהלים, וההנחיה המקצועית של הזרועות המבצעות, הן מחוזות ותחנות הכיבוי. 

בפריסה ארצית חולק מערך הכבאות לשבעה מחוזות כבאות והצלה שאחראים על כ- 117 תחנות כיבוי ברחבי הארץ. כל מחוז אחראי על מספר תחנות כיבוי המסווגת לתחנות אזוריות (ראשיות) ותחנות משנה, על פי גודלן וגודל השטח הגיאוגרפי שלו הן מספקות שירותים.
 

תפקידי הנציבות
 

 • הקמה, הכשרה ואימון של לוחמי אש ומתנדבים 
 • להנחות לכוון ולפקח על פעולות תחנות הכיבוי 
 • קביעת תקנים לכח-אדם, רכבי כיבוי והצלה ולציוד ייעודי בתחנות הכיבוי 
 • הכנת תכנית-אב לבינוי והצטיידות בתחנות הכיבוי 
 • יזום חקיקה ראשית ומשנית והוראות תפקוד לתחנות הכיבוי 
 • הקמה ותחזוקה של מתקנים וציוד 
 • חקירת דליקות 
 • קביעת סידורי הכבאות וההצלה הדרושים במוסדות ובמפעלים 
 • קביעת תורת הלחימה, פיתוח הידע והתורה המקצועית 
 • עריכת תרגילים משותפים עם גופי הצלה אחרים 
 • שיתוף פעולה עם גופי הצלה מחוץ למדינה 
 • קיום פעילות הסברה והדרכה בתחום הבטיחות באש


בראש הנציבות מכהן נציב כבאות והצלה, בדרגת רב-טפסר, הממונה על ידי השר לביטחון הפנים ומשמש כגורם הפיקודי העליון.

 

קבצים להורדה
Top