אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

המשרד לשירותי דת בראשותו של ח"כ הרב דוד אזולאי, הינו הגוף הרגולטורי המגדיר והמבטיח שירותי דת איכותיים, נגישים וזמינים לציבור היהודי במדינת ישראל.
המשרד אחראי להסדרת שירותי דת המלווים את האזרח היהודי במהלך חייו: במבני דת, בכשרות, במקוואות, בכניסה לחופה וקידושין ובטיפול בהבאתו למנוחת עולמים.
שירותים אלו מסופקים על ידי המועצות הדתיות וחברות הקדישא ברחבי הארץ, אשר אחראיות על מגוון נושאים וביניהם: בניית מבני דת, שיפוץ, אחזקה ותפעול מקוואות, הקמת ותחזוקת עירוב, פיקוח על הכשרות, רישום נישואין וביצוע חופות, טיפול בקבורה, תחזוקת ותפעול בתי עלמין, העסקת רבני עיר וכן רבני שכונות ורבני יישובים, ארגון פעילות תרבות תורנית ועוד...
על מנת להבטיח שירותי דת איכותיים וזמינים, המשרד לשירותי דת מסדיר, מנחה, מפקח, ומבקר את פעילותן של כ-132 מועצות דתיות וכ-600 חברות קדישא ברחבי הארץ אשר מספקות שירותים אלו לכלל הציבור.

 

רקע - גלגולו של משרד

המשרד לשירותי דת החל את דרכו תחת השם 'משרד הדתות' שהוקם בשנותיה הראשונות של המדינה והיה אחראי לספק שירותי דת יהודיים, נוצריים, דרוזיים ומוסלמיים לכלל האזרחים.
בשנת 2004 הוחלט על פירוק המשרד ויחידותיו השונות סופחו למשרדי הממשלה השונים על פי שיוכם התפקודי.
לדוגמא: בתי הדין הרבניים סופחו תחת משרד המשפטים, הטיפול במקומות קדושים עבר למשרד התיירות, שירותי דת לאזרחים לא יהודיים סופחו למשרד הפנים ועוד. עיסוקי הליבה של המשרד אשר בעיקרם רגולציה (פיקוח, הסדרה ובקרה) על המועצות הדתיות וחברות הקדישא, הועברו כיחידת סמך למשרד ראש הממשלה אשר נקראה 'הרשות הארצית לשירותי דת.
בינואר 2008 החליטה ממשלת ישראל על הקמת המשרד בשנית במתכונת מעט שונה. במתכונתו הנוכחית, המשרד לשירותי דת מהווה רגולטור על המועצות הדתיות וחברות הקדישא ואחראי לספק שירותי דת לאזרחיה היהודיים של מדינת ישראל באופן המקצועי והטוב ביותר.

 

קבצים להורדה
Top