אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אודות


המשרד לביטחון הפנים יוזם ומפעיל מגוון תכניות העוסקות במניעת פשיעה ואלימות ברחבי הארץ, במטרה למנוע ולצמצם אלימות והתנהגות אנטי-חברתית בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים, הן במסגרות הפורמליות והן מחוצה להן.
 
המשרד לביטחון הפנים מופקד על המאמץ האזרחי לצמצום הפשיעה והאלימות באמצעות: הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול ומערכי אכיפה עירוניים (שיטור עירוני).

במשרד לביטחון הפנים פועלת הרשות להגנה על עדים - רשות מבצעית המשמשת כלי מרכזי במלחמה בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובנזקיהן. 

 

תפקידי המשרד לביטחון הפנים

תפקיד המשרד לביטחון הפנים לסייע לשר במימוש אחריותו הכוללת לביטחון הציבור, לאכיפת החוק ולתפעול מערך הכליאה. כדי למלא את מטרותיו ואת תפקידיו, המשרד לביטחון הפנים מתפקד כמטה משולב הפועל באמצעות הגופים המרכיבים אותו ומול ממשלת ישראל.
 

דגשי פעילות

  • לפתח ולקדם מדיניות בתחום ביטחון הפנים ברמה הלאומית וברמה העל-ארגונית
  • להנחות את הזרועות והגופים בהתאם למדיניות השר ולאשר את תכניותיהם על פי הצורך ובהתאם לסמכות שניתנה לו
  • לבצע מעקב ובקרה, פיקוח ומדידה של פעילות הגופים והזרועות
  • ליזום, לקדם, לתכנן, ולממש באופן עצמאי ויחד עם הגופים מהלכים ופעולות בנושאי ביטחון הפנים בכלל ובנושאים המצויים בתחום אחריותו של המשרד בפרט
  • להוביל ולרכז את עבודת המטה ואת ממשקי העבודה המרכזיים של הגופים והזרועות שתחת השר מול משרדי ממשלה ומול גורמים נוספים
  • לחזק קשרים והסכמים בין-לאומיים קיימים ולפעול ליצירת קשרים והסכמים בין-לאומיים עם מדינות וגופי ביטחון פנים מקבילים, בהתאם למדיניות המשרד

 

ייעוד המשרד לביטחון הפנים

להוות את הזרוע המרכזית של ממשלת ישראל האמונה על אכיפת החוק, וזאת תוך התמודדות עם תופעות פשיעה, שמירה על ביטחון הנפש והרכוש, שמירה על הסדר הציבורי והגנה על הציבור מפני טרור; אחזקת אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה וסיוע בשיקומם; הגנה על עדים (במסגרת הרשות להגנה על עדים); מניעת אלימות ועבריינות בחברה; מניעה וטיפול בתחום הסמים והאלכוהול; מניעה וכיבוי דליקות, חילוץ והצלה; רישוי ופיקוח על כלי ירייה אזרחיים.
 

חזון המשרד

להוביל לשיפור משמעותי בביטחון האישי, בתחושת הביטחון האישי ובביטחון הקהילתי של האזרחים והתושבים במדינת ישראל, וליצירתה של חברה בה השמירה על החוק והסדר הציבורי ודחיית אלימות ועבריינות מהווים ערכי יסוד מובילים, על מנת לאפשר איכות חיים גבוהה לאזרחי ותושבי מדינת ישראל.

Top