אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

הרבנות הראשית לישראל הינה הסמכות הדתית העליונה במדינת ישראל, והשפעתה פרושה על העולם היהודי בארץ ובתפוצות. בראשות הרבנות עומדים הרבנים הראשיים לישראל - הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף המכהן גם כנשיא בית הדין הרבני הגדול, והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו המכהן גם כנשיא מועצת הרבנות הראשית.

 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל הוגה ומייסד הרבנות הראשית לישראל היטיב להגדיר את תפקידי הרבנות ואחריותה בבואו לכוננה. "הרבנות צריכה לעמוד על מרום הפסגה של תחיית האומה ולהיות עמלה עם הציבור בכל פינות החיים של הבניין והיצירה הלאומית, הרבנות זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל, זה הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה ועורר אותה לחיים שלמים ומתוקנים. הרבנות תשפיע על ידי השתדלות מתמדת לקרב את הלבבות ולהכניס רוח של שלום בין כל הסיעות והמפלגות ולחיזוק התורה וכבודה על אדמת הקודש ובכל העולם כולו".

 

כשם שכל יחיד, קהילה, עדה, עיר ומושב זקוקים לרב, כך גם המדינה זקוקה לרבנות ראשית ממלכתית שתהיה הסמכות ההלכתית והרוחנית העליונה, רבנות שהיא הכתובת המרכזית לבירור ולליבון שאלות מהותיות העולות בחיי המדינה – ותפקידה להדריך ולכוון בדרך ההלכה את כלל ישראל והציבור כולו.

 

הרבנות הראשית לישראל הינה יחידת סמך במשרד לשירותי דת, ופועלת בין היתר מתוקף "חוק הרבנות הראשית לישראל" ו"חוק איסור הונאה בכשרות".

תחת פיקוח הרבנות הראשית לישראל ישנם אינספור נושאים מורכבים ורגישים, ובהם הפיקוח על אישות וגירות, הפיקוח על המוהלים, נושא הכשרות – כולל שחיטה, מצוות התלויות בארץ ועוד.

Top