אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

הרשות להגנת הפרטיות בישראל הינה הגוף המסדיר, המפקח והאוכף על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב - 2002 וחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001. 

 

במסגרת תפקידה כרגולטור של זכות היסוד לפרטיות ולהגנת מידע אישי בישראל, מופקדת הרשות להגנת הפרטיות על הגנת המידע האישי במאגרי מידע דיגיטליים מכוח חוק הגנת הפרטיות ועל ביצורה של הזכות לפרטיות. לתכלית זו מפעילה רגולציה, לרבות אכיפה מנהלית ופלילית, על כלל הגופים בישראל - פרטיים, עסקיים וציבוריים, המחזיקים או המעבדים מידע אישי דיגיטלי.

 

הרשות להגנת הפרטיות היא הגוף המומחה לטיפול בתחום ההגנה על מידע אישי במאגרי מידע דיגיטליים וייעודה הוא להתוות את מדיניות ההגנה על המידע האישי בישראל.  משימותיה המרכזיות הן קידום שליטת הפרט במידע אישי אודותיו, השפעה על תהליכי עיצוב לפרטיות בארגונים ובמערכות מידע בכל מגזרי המשק וחיזוק תחושת המוגנות של הציבור. כל זאת, במטרה לצמצם את הסיכונים הגוברים לפגיעה בפרטיות הגלומים בשמירת מידע דיגיטלי, בעיבודו ובניהולו, והכל תוך איזון ומתן משקל ראוי לחידושים הטכנולוגיים וליתרונותיהם עבור השוק והמשתמשים.

 

הרשות להגנת הפרטיות, כשומרת הסף של זכויות האזרח בתחום הגנת המידע האישי, רואה כמשימתה העיקרית קידום של ציות לדיני הגנת המידע בכל ארגון, עסק וגוף ציבורי בישראל שמנהלים מידע אישי, כך שיפעלו לניהול המידע שברשותם באופן תקין, בהתאם לדיני הגנת הפרטיות.

 

מאפיין ייחודי לתחום עיסוקה של הרשות להגנת הפרטיות הוא ההתמודדות המאתגרת עם התפתחות העולם הטכנולוגי בכלל ועם תחום המידע הדיגיטלי בפרט, המשתנים ומתקדמים באופן תכוף ובצעדי ענק. כמויות עצומות של מידע מועברות כיום באופן גלובלי כחלק מהכלכלה הדיגיטלית ומכאן שבנוסף לדיני הגנת המידע האישי, יש לעבודת הרשות היבטים בינלאומיים משמעותיים ולכן היא מבצעת פעילות גם בזירה הבין-מדינתית, לרבות במישור התאימות לסטנדרטים הבינלאומיים המובילים בתחום.

 

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות חברתיות:

Facebook

LinkedIn

YouTube

Top