אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

משרד הבינוי והשיכון הוקם בשנת 1961 והוא אמון על ייזום וביצוע של מדיניות הממשלה בתחומי השיכון והבנייה למגורים. המשרד מתמקד במציאת פתרונות דיור לכלל האוכלוסייה, בפעולות של התחדשות עירונית, בנייה חדשה וכפרית, שיקום שכונות, משכנתאות וסיוע בדיור לשכבות החלשות.

המשרד מלווה את כל מסלול היצירה של מבני מגורים: החל באיתור הקרקע, בתכנון, בשיווק ובעידוד עיבוי ותיעוש הבנייה, עבור בפיתוח תשתיות ובהספקת מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים, וכלה ברישום המקרקעין.

המשרד גם פועל להאצת הבנייה ולשיפור איכות הבנייה בישראל, ובמסגרת זאת מעודד יזמות עסקית, הטמעת טכנולוגיות בניה חדישות, ופועל לאכיפת תקני בנייה ומניעת כשלי בנייה.

לצורך ביצוע תפקידיו, במשרד הבינוי והשיכון פועלות יחידות מסוגים שונים: מטות מקצועיים, מטות תומכים ומחוזות (גליל, דרום, חיפה, ירושלים ומרכז).

 

יעדי המשרד

  • הגדלת היצע הדירות בבנייה חדשה בטווחים הקצר, הבינוני והארוך
  • תכנון ושיווק פתרונות דיור לחסרי דירה באמצעות תכנית מחיר למשתכן
  • מתן מענה איכותי ומספק לזכאי הדיור הציבורי ולאוכלוסיות מוחלשות
  • חיזוק חברתי ופיזי של שכונות במסגרת פרויקט שיקום שכונות חוזר
  • קידום מואץ של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית
  • שמירה על רמת שירות וביצוע גבוהה של המשרד

 

מורשי חתימה של המשרד

לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 רק מורשי חתימה של המשרד, אשר הוסמכו לכך על ידי הממשלה בהחלטת ממשלה מיום 4.12.2014 (החלטת ממשלה 2269 [חק/1207]), רשאים להתחייב בשם המשרד. מורשי החתימה רשאים להתחייב אך ורק בגבולות הסכומים שתוקצבו לאותה מטרה בחוק התקציב השנתי או במסגרת סכומי ההרשאה להתחייב.

החתימה תקפה רק אם התווספה אליה חתימת חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי) עד לסכום של 100,000 ש"ח.

למידע נוסף

 

מידע לספקים

בהתאם לעדכון הנחיית רשות המסים מיום 10.5.2009, החל מיום 1.1.2010 חלה חובת ציון מספר עוסק מורשה של הלקוח על גבי החשבונית.

לצורך כך מספר הזיהוי (מספר ספק) של משרד הבינוי והשיכון הוא 500100797.

Top