אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

תפקידי המשרד

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ניהול וקביעת מדיניות בענף התחבורה ועל שירותי מערכות התחבורה בים, באוויר וביבשה. המשרד אחראי לתכנון, פיתוח והסדרה של תשתיות ומערכות תחבורתיות משולבות אשר מקדמות את הניידות והלוגיסטיקה של אזרחי ישראל והבאים בשעריה ושל המשק הישראלי על כל מרכיביו ותורמות לצמיחה כלכלית וחברתית בישראל, תוך שמירה על הבטיחות ועל איכות הסביבה.  
 

ענף התחבורה - גורם מרכזי וחיוני בכל תחומי המשק והחברה

מערכות התחבורה השונות משמשות תשתית משקית לאומית המאפשרת קשר בין מוקדי פעילות שונים במדינה ומחוצה לה, ומקיימות קשרי גומלין הדוקים עם כל ענפי המשק האחרים. לכן חשוב לשלב שיקולים תחבורתיים באופן מיטבי בכל תכניות הפיתוח של המשק, החברה והבינוי הסביבתי.
פעילותו ויעילותו של ענף התחבורה נבחנות במידת תרומתן ליעדים הלאומיים ותמיכתן במכלול צורכי המשק והחברה בישראל. השקעות בתשתיות ובמערכות התחבורה תורמות לקידומו של המשק כולו ומאפשרות התפתחותם של ענפים אחרים. התפתחותה של המדינה ורווחת אזרחיה מותנות בקיומה של מערכת תחבורה מפותחת ויעילה, ועל כן זהו אחד המדדים העיקריים לסיווג דרגת הפיתוח של המדינה.  
 

יעדי משרד התחבורה

קיום שירותי תחבורה סדירים, יעילים וברמת שירות גבוהה.
פיתוח מערכת התחבורה, בתיאום ובשילוב עם ענפי המשק האחרים והתאמה למערכות מקבילות בעולם, תוך שמירה על הבטיחות ועל איכות הסביבה.
שמירה על הקשר הבינלאומי בים, באוויר וביבשה.  


על המשרד

משרד התחבורה הוקם בשנת 1948, מעסיק כאלף עובדים ותקציב הפיתוח השנתי שלו עומד על כ-16 מיליארד ש''ח.
הנהלת המשרד מורכבת מלשכות שר, מנכ"ל ומשנה למנכ"ל, ייעוץ משפטי, תכנון כלכלי, חשבות, מדען ראשי, ביקורת פנים ודוברות.
המטה המינהלי מרכז ומתאם את פעולות היחידות השונות במשרד ופועל ליישם את מדיניות המשרד.
יחידות המטה מרכזות ומתאמות את פעילות האגפים השונים במשרד וקובעות את מדיניות המשרד. הן כוללות את לשכת השר, לשכת המנכ"ל, דובר המשרד, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, לשכת היועצת המשפטית, אגף הכספים והחשבונות, לשכת סמנכ"ל בכיר לתכנון כלכלי והאגף לשירותי מידע.  
 

הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

הרשות הארצית, שהוקמה בשנת 2013 פועלת יחד עם גופים נוספים במשרד ובהם אגף תחבורה ציבורית, אגף תשתית ופיתוח ואגף תכנון תעבורתי. על מנת להבטיח קיום שירותי תחבורה יבשתית לצורך הסעת נוסעים והובלת מטענים הן בזמן רגיעה והן בשעת חירום.
 

מינהל התנועה

כולל את אגף הרישוי, אגף הרכב, תחום טכנולוגיה וחדשנות ואת יחידת קציני הבטיחות. המינהל פועל לקידום הבטיחות בדרכים באמצעות שמירה על בטיחות כלי הרכב, שימוש במערכות רכב מתקדמות ושיפור מיומנויות הנהגים. כמו כן, מתמקד המינהל בשיפור השירות לציבור באגפי הרישוי והרכב, בתמיכה בתעשיית הרכב וסיוע לחברות העוסקות בפיתוח מערכות רכב בישראל.


מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי יבשתי 

עוסק בהיבטים הביצועיים של כלל תשתיות התחבורה היבשתית בישראל על מרכיביה השונים: רכבת, כבישים בין עירוניים ותחבורה ציבורית. המינהל אמון על יצירת אינטגרציה מיטבית בין מערכות התחבורה השונות ומכין תוכניות רב-שנתיות לפיתוח התחבורה בישראל ולשיפור רמת הבטיחות.  


רשות התעופה האזרחית (רת''א)

אחראית על הסדרת ענף התעופה וליישום מדיניות המשרד בתחום התעופה בישראל, בעיקר מההיבטים הבטיחותיים והכלכליים, לפי החוק, התקינה ואמנות בינלאומיות שעליהן חתומה מדינת ישראל.  


רשות הספנות והנמלים (רספ''ן)

מקדמת את יעדי הספנות הישראלית בהתאם למדיניות המשרד, ובראשם הבטחת קיומה של תשתית ספנות פעילה ואיכותית, שתוכל לשמש כמוביל הלאומי של סחורות ומטענים חיוניים, בעת שלום ובעת חירום. דגש מיוחד ניתן לשמירת קיומו של צי הסוחר ושל כוח האדם הימי הישראלי בכל התפקידים הנדרשים. בשנים האחרונות שם המשרד דגש על גיבוש ויישום של רפורמה כלכלית מקיפה בספנות ובנמלים.
 

משרד החוקר הראשי

עוסק בחקירת תאונות אוויריות ותאונות תעופה, מפרסם דוחות תאונה במטרה לשם הפקת לקחים והעלאת רמת המקצועיות והבטיחות של עובדי הטיס.  


השירות המטאורולוגי הישראלי

פועל כיחידת סמך במשרד התחבורה ומספק תחזיות ומידע מטאורולוגי עדכני ועל בסיס קבוע לציבור הרחב, לרשות התעופה, לרשות הספנות ולגורמים אחרים במשק הישראלי. השירות מפעיל רשת ארצית של תחנות איסוף מידע מטאורולוגי וכולל את היחידות הבאות: מטאורולוגיה מבצעית, מו"פ ויישומים, תשתיות טכנולוגיות ואמרכלות ותקציבים.

Top