אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

התרבות והספורט מהווים את אושיות דמותה של חברה איכותית ובריאה. המשרד יוביל ויקדם תהליכים אשר יאפשרו לכל אזרח לממש את זכותו לתרבות ולספורט, מתוך שאיפה לקידום מצויינות, יצירתיות ואיכות חיים.
 

בתחום התרבות:

חיזוק ועידוד היצירה התרבותית והאמנותית בכדי להבטיח את המשך צמיחתה ופריחתה
חיזוק ועידוד היצירה התרבותית בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
חיזוק מוסדות התרבות המהווים את המחולל העיקרי של היצירה.
טיפוח וקידום יוצרים עצמאיים ויצירה חוץ ממסדית.
חיזוק המקצועיות של העוסקים בפעילות התרבותית והאמנותית בישראל.
 
חיזוק ועידוד צריכת תרבות והשתתפות בפעילות תרבות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית
קידום ועידוד צריכת תרבות במגזרים בהם צריכת התרבות נמוכה.
הרחבת מגוון הפעילות התרבותית בפריפריה, תוך מתן דגש לקידום איכות ומצויינות.
חיזוק הפעילות התרבותית בקהילה.
 
קידום פעילות לתיעוד העשייה התרבותית, לשימור נכסי תרבות ואתרי מורשת
הקמת ארכיון מרכזי לקולנוע הישראלי.
מיסוד תהליכי תיעוד מסודרים של פעילויות תיאטרון, מוסיקה ומחול.
מחשוב אוספי המוזיאונים.
עידוד מבקרים באתרי מורשת.
שימור נכסי התרבות של מדינת ישראל.

 

בתחום הספורט:​

הגדלת מספר האזרחים העוסקים בפעילות גופנית, לרבות ילדים ובני נוער
הגדלת מספר העוסקים בפעילות גופנית, בדגש על ישובי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. 
הגדלת מספר הנשים העוסקות בפעילות גופנית.
בניית בסיס מידע ברמה הארצית והיישובית, בנוגע לעיסוק בפעילות גופנית.
מיסוד וקידום הפעילות בתחום הצלילה הספורטיבית.
 
קידום נשים, נערות וילדות בספורט
הגדלת מספר הנערות והנשים מעל גיל 13 העוסקות בספורט תחרותי.
פיתוח וקידום מנהיגות נשים בספורט.
 
שיפור ההישגים של ספורטאי ההישג ברמה הבינלאומית
הקמה והפעלה של המועצה הלאומית לספורט.
הגדלת מספר העוסקים בספורט תחרותי בישראל.
השבחת תנאי האימון לספורטאי הישג.
שיפור איכות המאמנים בישראל.
מיסוד הספורט המוטורי בישראל.
 
הרחבת הפעילות הבינלאומית של ישראל בתחום הספורט
מעורבות והשתתפות בארגונים בינלאומיים ברמות הגבוהות 
חתימה על הסכמים בינלאומיים בתחום הספורט.
הגדלת מספר האירועים הבינלאומיים המשמעותיים שמדינת ישראל מארחת, בהשתתפות מינהל הספורט.
הגדלת מספר הספורטאים המדורגים מחו"ל שישראל מארחת בתחרויות בינלאומיות.

בתחום השירות לאזרח:

שיפור איכות השירות של המשרד בדגש על קידום השוויוניות והשקיפות.
שיפור מתן השירות לגופים הנתמכים בחלוקת התמיכות.
שיפור השוויוניות בחלוקת התמיכות.
שיפור השקיפות והמידע המקוון של המשרד לאזרחים.
שיפור מתמיד של האיכות והמקצועיות בעבודות המשרד.
מיסוד תהליכי תכנון, מעקב ובקרה.

קבצים להורדה

Top