אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

טכנולוגיית המידע בעידן הדיגיטאלי מאפשרת לממשלה לספק לאזרחיה שירותים מתקדמים, להגביר את היעילות והחיסכון הממשלתי והלאומי ולשפר את היכולות הדמוקרטיות של הממשלה.
עם התגברות ההכרה בדבר חשיבות הטכנולוגיות הדיגיטליות בפעילות הממשלה, החליטה הממשלה להקים "ועדה לבחינת הקמת מערך תקשוב ממשלתי ומינוי מנהל מערכות מידע ממשלתי (CIO- Chief Information Officer)". לאחר בחינת צורכי הממשלה בתחום טכנולוגיות המידע ובחינת המבנה הארגוני של מערך המחשוב בממשלה המליצה הועדה על הקמת גוף חדש, "מטה התקשוב הממשלתי" במשרד האוצר. היחידה הוקמה במטרה לשפר ולחזק את יכולות הממשלה בתחום טכנולוגיות המידע, בהובלת גורם ממשלתי מרכזי שיתווה אסטרטגיה ויקדם כלים רוחביים בתחום זה ובמטרה לקדם ולייעל את מערך התקשוב הממשלתי ואת שיתוף הפעולה בין המגזר הממשלתי לבין גופים ציבוריים נוספים (החלטת הממשלה 3058 מיום 27.03.2011). באותה החלטה ניתנה למטה התקשוב הממשלתי האחריות לפיתוח ותחזוקת המערכות והתשתיות הרוחביות (מרכב"ה וממשל זמין). בהמשך, החליטה הממשלה על העברת מטה התקשוב הממשלתי לאחריות משרד ראש הממשלה, הגדרתו מחדש כ"רשות התקשוב הממשלתי" והותרת האחריות על מרכב"ה לחשכ"ל (החלטת הממשלה 2097, מיום 10.10.2014).

בהחלטת הממשלה מס. 2097, מיום 10.10.2014, בנושא "הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית" ,נקבע כי רשות התקשוב הממשלתי תנחה את אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, תקדם משילות בתחום התקשוב בממשלה, תטמיע מתודולוגיות וסטנדרטים רוחביים ותפעל לפיתוח תשתיות, מערכות ושירותים לייעול עבודת הממשלה ולהנגשה מידע ושירותים ממשלתיים לציבור. כמו כן, נקבע כי הרשות תקדם את מאמצי ההגנה על תשתיות ומערכות המידע הממשלתי ותפעל לפיתוח ההון האנושי בתחום התקשוב בממשלה".

 

חזון רשות התקשוב הממשלתי
ממשלה אחת, המציבה את האזרח במרכז, פועלת בשקיפות וביעילות, מקדמת חדשנות ורותמת טכנולוגיות לשירות הציבור.


ייעוד רשות התקשוב הממשלתי
רשות התקשוב הממשלתי תשמש מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב לממשלה, תפעל לייעול מערך התקשוב ולקידום חדשנות טכנולוגית במשרדי הממשלה ויחידותיהם, תעמיד טכנולוגיות מתקדמות, תפעל לשיפור השירות הממשלתי לציבור, להפחתת הנטל הבירוקרטי ולקידום מדיניות ממשל פתוח.

 

המטרות האסטרטגיות המובילות את רשות התקשוב הממשלתי
1. האזרח במרכז
2. קידום החדשנות
3. יעילות ואפקטיביות ממשלתית
4. שקיפות ופתיחות


למימוש ארבעת המטרות האסטרטגיות האלו, הרשות פועלת להבטחת קיומו של מערך תקשוב ממשלתי חדשני, מקצועי ואיכותי הפועל בנחישות להשגת היעדים האסטרטגיים של הממשלה ויחידותיה. הרשות, בשיתוף עם אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, מעמידות לרשות יחידות הממשלה אוסף של פתרונות, טכנולוגיות ומתודולוגיות שיבטיחו עמידה ברף הציפיות הגבוה של הציבור, בכל הנוגע לאיכות השירות, לאיכות המידע הממשלתי ולמגוון ערוצי השירות העומדים לרשותו. הרשות פועלת על מנת להבטיח שמערך התקשוב הממשלתי ימשיך ויאמץ חדשנות טכנולוגית, ירתום את החדשנות לפיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים ויפעל לשיפורם המתמיד. המטרה היא להביא לכך שמערך התקשוב הממשלתי יהיה תמיד גמיש ודינמי ובעל יכולת תגובה מהירה לצרכים המשתנים של יחידות הממשלה ושל הציבור; ימשיך לחתור להיות מערך יעיל, המנצל בתבונה את תקציביו ואת משאביו, ימשיך וימנף את אבני הבניין המשותפות וימצה את הסינרגיה בין אגפי מערכות המידע. לצד אלו, פועלת הרשות לטיפוח המשאב האנושי המועסק באגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, להעצמת המנהיגות והמובילות הדיגיטלית של המנהלים. השאיפה, להביא למצב בו הממשלה חושבת בצורה עסקית, אבל מתנהגת כמו ממשלה, כלומר חושבת על טובת האזרח.
בנוסף, פועלת הרשות להבטיח את אמון הציבור ביכולתה של הממשלה לנהל את המידע המוחזק על-ידה, תוך שמירה קפדנית על דרישות אבטחת המידע ויישום הדינים הרלוונטיים בנוגע להגנת הפרטיות. הכל, בשיתוף ובתיאום עם הרשויות והגורמים המנחים האמונים על תחום זה.
 

שלוש היחידות המרכיבות את רשות התקשוב הממשלתי
• ממשל זמין
• היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור
• יה"ב – היחידה להגנת הסייבר בממשלה

 

שותפים עיקריים
רשות התקשוב הממשלתי פועלת בשיתוף עם יחידות מטה ממשלתיות. להלן העיקריות שבהן: אגפי מערכות המידע במשרדים, מטה ורשות הסייבר, מטה התיאום של המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", היחידה הממונה על היישומים הביומטריים, משרד האוצר (אג"ת, חשכ"ל), משרד המשפטים (רמו"ט, ייעוץ וחקיקה), נציבות שירות המדינה.

 

 

 

קבצים להורדה
Top