אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אודות

משרד התיירות הוא משרד כלכלי, שיעדו העיקרי הוא הגדלת היקף הפעילות הכלכלית במשק. הישגי המשרד נמדדים במונחים כלכליים כגון: תרומה לתוצר הלאומי, תרומה למאזן התשלומים, הגדלת היקף ההשקעות בענף התיירות ותרומה לתעסוקה במשק.

 

המשרד עוסק בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות באמצעות חברת פיתוח כלל ארצית ובאמצעות חברות פיתוח אזוריות. כמו כן מטפל המשרד בנושא ההגנות בים המלח, וכן באתרים הקדושים באמצעות המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים.

 

המשרד מסייע בהקמת מיזמים תיירותיים עסקיים (אטרקציות, בתי מלון) בכל הארץ ע"י מתן מענקים על פי החוק לעידוד השקעות הון ונוהלי מרכז ההשקעות.

 

תעשיית התיירות מעסיקה ישירות כ- 125,000 עובדים ישירים ועוד מספר דומה של מועסקים עקיפים. סך התפוקה הכוללת של תעשיית התיירות ב- 2016 נאמדת בכ - 41 מיליארד ₪.  תיירות נכנסת מחו"ל הינה ענף יצוא חשוב עם הערך המוסף הגבוה ביותר.

 

המשרד מופקד על מדיניות התכנון, הפיתוח והשיווק של תעשיית התיירות. ;המשרד הגדיר את יעדיו להגדלת תנועת תיירות הפנים וכן התמקדות בפעילות שיווקית בחו"ל בארצות יעד ובפלחים העשויים להניע תיירות נכנסת בטווח המיידי.

 

ייעוד:

הגברת תנועת התיירות לישראל ובתוכה תוך מקסום התועלות הכלכליות וחיזוק תדמית המדינה.

מטרות:

 1. הגברת הביקושים לתיירות נכנסת
 2. הוזלת מחירי הנופש בישראל
 3. שיפור וגיוון המוצר התיירותי

 

מטרות ויעדי המשרד לשנים 2017-8:

 

 1. הגדלת תנועת התיירות והתרומה של התיירות לכלכלת ישראל
  1.1 שימור שווקים וקהלי יעד קיימים
  1.2 פעילות שיווקית עם שווקים, קהלי יעד ומוצרים חדשים

 

 1. שיפור וגיוון המוצר והעצמת חוויית התייר
  2.1 פיתוח  תשתיות ציבוריות בתיירות
  2.2 פיתוח מוצרי ומסלולי תיירות חדשים
  2.3 שיפור איכות המוצר והתאמתו לקהלי יעד
  2.4 הנגשת מידע תיירותי
  2.5 הוזלת מחירי הנופש

 

 1. ייעול עבודת המשרד תוך יישום הליך ההסדרה הארגונית
  3.1 מימוש המבנה הארגוני החדש וניהול ופיתוח כוח אדם
  3.2 ניהול הידע במשרד
  3.3 ייעול וניהול תהליכים כולל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים
Top