אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

משרד התיירות הוא משרד כלכלי, שיעדו העיקרי הוא הגדלת היקף הפעילות הכלכלית במשק. הישגי המשרד נמדדים במונחים כלכליים כגון: תרומה לתוצר הלאומי, תרומה למאזן התשלומים, והגדלת היקף ההשקעות בענף התיירות.

 

תעשיית התיירות מעסיקה ישירות כ- 125,000 עובדים ישירים ועוד מספר דומה של מועסקים עקיפים. סך התפוקה הכוללת של תעשיית התיירות ב- 2017 נאמדת בכ - 41 מיליארד שקלים. תיירות נכנסת מחו"ל הינה ענף יצוא חשוב עם הערך המוסף הגבוה ביותר.

 

המשרד עוסק בשלושה תחומים עיקריים על פי מבנהו במטרה להגדיל את תנועת התיירות בארץ ואת ההכנסות מתיירות לקופת המדינה.

 

  • פיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות באמצעות נוהל תקציב פיתוח המפורסם מידי שנה, עידוד השקעות בתשתיות תיירותיות ובעיקר במתקני אכסון, וסיוע בהקמת מיזמים תיירותיים עסקיים (אטרקציות, בתי מלון) בכל הארץ באמצעות נוהלי תמיכה וקולות קוראים.
  • פיתוח, שדרוג וגוון חוויית התייר – פיתוח מוצרים חדשים, בקרה על שירותי תיירות ופיתוח כוח אדם לתעשיית התיירות באמצעות קורסי הכשרה ותמיכה בסטודנטים לתיירות.
  • שיווק המוצר התיירותי הישראלי בעולם ובארץ- פעולות פרסום, קידום מכירות ויח"צ כולל פעילות on-line ופיתוח אמצעי שיווק – לשימור שווקים וצינורות שיווק קיימים ולפיתוח חדשים.

 

 

ייעוד המשרד: הגברת תנועת התיירות בישראל תוך מקסום התועלות הכלכליות וחיזוק תדמית המדינה.

 

מטרות עבודת המשרד כפי שהוגדרו בתכניות העבודה:

 

1. הגדלת תנועת התיירות והתרומה של התיירות לכלכלת ישראל

שימור שווקים וקהלי יעד קיימים

פעילות שיווקית עם שווקים, קהלי יעד ומוצרים חדשים

 

2. שיפור וגוון המוצר והעצמת חוויית התייר

פיתוח תשתיות ציבוריות בתיירות

פיתוח מוצרי ומסלולי תיירות חדשים

שיפור איכות המוצר והתאמתו לקהלי יעד

הנגשת מידע תיירותי

הוזלת מחירי הנופש

 

3. ייעול עבודת המשרד תוך יישום הליך ההסדרה הארגונית

מימוש המבנה הארגוני החדש וניהול ופיתוח כוח אדם

ניהול הידע במשרד והנגשת מידע ככלי קבלת החלטות

ייעול וניהול תהליכים כולל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים

קבצים להורדה
Top