אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

צור קשר

בעלי תפקידים

  • מנהל אגף מדע וקהילה ומרכזי מו"פ אזוריים
  • נתנאל מזא"ה

  • טל:02-5411137
  • מרכז בכיר רגולציה ופרוייקטים
  • יוסף אסף לוי

  • טל:02-5411852
  • מרכז בכיר מעקב ובקרה (סל מדע)
  • דוד שאולוב

  • טל:02-5411801
Top