אודות

צרו קשר

 • כתובתבנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים ת.ד. 3166, מיקוד 9103101
 • דואר אלקטרוני Keren.Brina@Economy.gov.il
 • טלפון: 02-6662206
 • פקס 02-6662342; 02-6662906

בעלי תפקידים

צרו קשר

 • כתובת בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים ת.ד. 3166, מיקוד 9103101
 • דואר אלקטרוני
   Keren.Brina@Economy.gov.il
 • טלפון
 • פקס
   02-6662342; 02-6662906
Top