אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

צור קשר

 • כתובת: רחוב קלרמון גאנו 3, קריית הממשלה מזרח ירושלים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002
 • דואר אלקטרוני: SigalH@moch.gov.il
 • טלפון: 02-5847528/9
 • פקס: 02-5847534

בעלי תפקידים

צור קשר

 • כתובת:
   רחוב קלרמון גאנו 3, קריית הממשלה מזרח ירושלים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002
 • דואר אלקטרוני:
   SigalH@moch.gov.il
 • טלפון:
 • פקס:
   02-5847534
Top