אודות

בעלי תפקידים

  • רשם האגודות השיתופיות
  • עו"ד מירון הכהן

  • סגן רשם האגודות השיתופיות
  • עו"ד שאול גורדון

  • מנהל חטיבת חשבונאות, פיקוח וחקירות
  • רו"ח אלעד חבשוש

  • מנהלת תחום מידע ומינהל
  • גב' לימור רוזנטל

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 04.02.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 04.02.2020
Top