אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נפגעי עבירה

 

מדריכים ומידע

מטרת חוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א – "לקבוע זכויות של נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין שלחשודים, נאשמים ונידונים". בפועל החוק נכנס לתוקף ב-01.04.2005
Top