אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

תמיכות ועזבונות

 

פרסומים

תאריך: 19.11.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 19.11.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 19.11.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 19.11.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 24.10.2017 | סוג: שימועים ציבוריים
תאריך: 24.10.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 24.10.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 24.10.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 18.09.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 18.09.2017 | סוג: תמיכות ומענקים
 

מדיניות ונהלים

תאריך: 09.11.2017 | סוג: נהלים והנחיות
 

מדריכים ומידע

המשרד לשירותי דת מקצה אחת לשנה כספי תמיכות.
Top