אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מחקר

 

מדריכים ומידע

"צוהר לבית הסוהר" הוא כתב עת שפיט (רב תחומי), היוצא לאור על ידי דוברות שירות בתי הסוהר בשיתוף עם המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. ייעודו העיקרי -מתן ביטוי לקו התפר המחבר בין עולם האקדמיה והמחקר לבין עבודת השטח של שירות בתי הסוהר.
דוחות המחקר עוסקים בנושאים שונים העומדים על סדר היום בעולמם של האסירים במתקני הכליאה: החל מהתייחסות לרצידיביזם, אסירים בסכנת אובדנות, הטמעת לוחות מזון ועוד. כל זאת במטרה לבחון לעומק את סוגיות הליבה, במטרה להעמיק את הידע, להבין, ולשפר את כל התהליכים הנעשים בתחומים אלו.
מחקרים אשר נעשו על ידי סטודנטים באוניברסיטאות שונות לטובת עבודות התיזה והדוקטורט. ועדת המחקרים בשב"ס בוחנת את הצעות המחקר על פי הרמה האקדמית, התועלת לשב"ס, מספר המחקרים המתנהלים בעת ובעונה אחת ושיקולים ארגוניים וביטחוניים.
מאמרים העוסקים בנושאי הליבה של שב"ס, שנכתבו ונערכו על ידי צוות יחידת המחקר וגורמים מקצועיים רלוונטיים.
Top