אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מועצות דתיות

 

מדריכים ומידע

פרויקט תכניות הבראה הינו פרויקט מאקרו כלכלי שבחן את מצבן הכספי של כלל המועצות הדתיות בארץ. במסגרת הפרויקט נאמדו גרעון מצטבר וגרעון שוטף לכל מועצה. לגבי כל מועצה נבחן הצורך בתוכנית הבראה.
טפסים המיועדים למילוי על ידי רבנים בהתיישבות או קייסים במועצות הדתיות לתקצוב אחזקת רכב.
טפסים המיועדים למילוי עבור עובדים שזכאים לקידום בדרגה.
טופס בקשה לוועדת תקנים - טופס המיועד למילוי המועצה הדתית עבור בקשה לשינוי בתקינת כוח האדם כגון: בקשה לתקן חדש, איוש מחדש, הגדלת אחוז משרה וכדו'. טופס בקשה לאישור נחיצות משרה באופן זמני - טופס בקשה למילוי המועצה הדתית עבור עובד זמני.
טפסים המיועדים למילוי עבור עובדים שיוצאים לגימלה (פנסיה) או שמסיימים העסקתם במועצה הדתית.
"כל מה שאדם מתגדל, מתגדל העולם כולו עמו" (הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שמונה קבצים, א', תנ"ד).
תכנית ההכשרה לעובדי קבורה "מורשת בנימין" הינה מיזם משותף של פורום חברות הקדישא הגדולות בישראל והמשרד לשירותי דת.
תכנית הכשרה ייעודית אשר נבנתה על מנת להעניק לבלניות כישורי תקשורת מתקדמים, וללמדן כיצד לזהות ולהתייחס במצבי משבר, כיצד להפנות נשים במקרי הצורך לגורמי תמיכה וסיוע, וכיצד לאפשר חוויית מקווה מיטבית.
המשרד לשירותי דת רואה במשאב האנושי בכלל ובהנהלה הבכירה במועצות הדתיות בפרט את הכוח המניע להענקת שירותי דת מיטביים לאזרחיה היהודיים של מדינת ישראל.
מידעון תנאי העסקה לעובדי המועצות הדתיות ומכתב לראשי המועצות הדתיות.
 

חדשות

 

מדיניות ונהלים

תאריך: 20.11.2017 | סוג: פקודות והוראות
תאריך: 20.11.2017 | סוג: נהלים והנחיות
תאריך: 09.11.2017 | סוג: נהלים והנחיות
תאריך: 09.11.2017 | סוג: נהלים והנחיות
תאריך: 06.11.2017 | סוג: חוזרים והוראות מנכ"ל
תאריך: 19.10.2017 | סוג: נהלים והנחיות
תאריך: 19.10.2017 | סוג: נהלים והנחיות
תאריך: 19.10.2017 | סוג: נהלים והנחיות
תאריך: 19.10.2017 | סוג: נהלים והנחיות
 

פרסומים

תאריך: 22.11.2017 | סוג: דוחות
תאריך: 21.11.2017 | סוג: דוחות
תאריך: 09.11.2017 | סוג: מכרזים וקולות קוראים
תאריך: 29.10.2017 | סוג: דוחות
תאריך: 26.10.2017 | סוג: מכרזים וקולות קוראים
Top