אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

ועדות שחרורים

ועדות השחרורים בהנהלת בתי המשפט מחליטות האם ראוי האסיר לשחרור על תנאי על פי שיקולים של נסיבות העבירה וחומרתה, הרשעות קודמות, רמת מסוכנות לשלום הציבור, סיכוי שיקום האסיר, התנהגותו בכלא ועוד.
 

מדריכים ומידע

בהתאם להוראת סעיפים 32 ו 33 לחוק שחרור על תנאי ממאסר תשס"א 2001 ימונו ועדות שחרורים וועדות שחרורים מיוחדות, כאשר בין חברי ועדות אלו נכללים גם נציגי ציבור המתמנים בידי שר המשפטים. תפקיד הוועדות הוא לשקול ולהחליט האם אסיר ראוי להשתחרר על תנאי, לאחר שריצה חלק מעונשו, בהתאם לחוק.
בסמכות ועדת השחרורים לקבוע תנאי שחרור, מסוג פיקוח אלקטרוני. בנוסף, בתוקף סמכותה זו, רשאית הוועדה להתנות שחרור של אסיר ב"תנאים נוספים" או בתכנית שיקומית של הרשות לשיקום האסיר. פרוצדורה זו מיועדת לאסירים המבקשים שחרור על-תנאי ממאסר שעניינם צפוי להידון בפני ועדת שחרורים בלבד.
Top