אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בתי המשפט לעניינים מקומיים

בית המשפט לעניינים מקומיים דן בעבירות אשר בניגוד לפקודת העיריות, חוק תכנון ובנייה, רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים, וסמכותו היא כסמכות בית משפט השלום.בית משפט זה פועל מכוח חוק בתי המשפט, והוא מוקם מכוח צו של שר המשפטים אשר קובע את מושבו ואזור שיפוטו.
 

מדריכים ומידע

בית המשפט לעניינים מקומיים דן בעבירות אשר בניגוד לפקודת העיריות, חוק תכנון ובנייה, רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים, וסמכותו היא כסמכות בית משפט השלום. בית משפט זה פועל מכוח חוק בתי המשפט, והוא מוקם מכוח צו של שר המשפטים אשר קובע את מושבו ואזור שיפוטו.
שאלות ותשובות נפוצות בנושא בתי המשפט לעניינים מקומיים.
להלן מקבץ החלטות שניתנו בבית משפט לעניינים מקומיים אשר אינם עובדים עם מערכת נט-המשפט.
עניינים אזרחיים ופליליים נדונים בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום. בית המשפט המחוזי יושב כבית משפט של ערכאה ראשונה וכבית משפט לערעורים. הלכה שפסק בית משפט מחוזי מנחה את בתי משפט השלום. בית משפט השלום דן בעניינים פליליים;אזרחיים;משפחה;תעבורה;עניינים מקומיים;תביעות קטנות;בית דין לשכירות, ועוד.
Top