אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שופטים

 

מדריכים ומידע

שופט מתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירת "הוועדה לבחירת שופטים". שופט בישראל נבחר על-פי כישוריו המקצועיים. דרך בחירת השופטים בישראל והרכב הוועדה לבחירת שופטים, הם ערובה לכך שהשיקול בבחירת שופט הוא ענייני: הרקע המשפטי, ניסיונו, כושרו ויושרו. אין שופט מתמנה אלא אם הוא אזרח ישראל.
שופט מתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים. אופן בחירת השופטים בישראל והרכב הוועדה לבחירת שופטים, הם ערובה לכך שהשיקול בבחירת שופט הוא שיקול מקצועי וענייני.
עיקר תפקידה של הוועדה לבחירת שופטים (הפועלת מכוח חוק-יסוד: השפיטה), הוא בחירת שופטים למערכת בתי המשפט לכלל הערכאות: בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי משפט שלום.
נשיא בית המשפט העליון, בהסכמת חבר שופטי בית המשפט העליון ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע כללי אתיקה לשופטים. נשיא בית המשפט העליון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ימנה ועדת אתיקה בת שלושה חברים, והם: שופט של בית המשפט העליון (יכהן כיושב ראש הוועדה), ושני שופטים של בתי המשפט האחרים.
לפניכם מידע על קשרי משפחה בין שופטים. דף זה מציג את שמות השופטים ואת טיב הקשר המשפחתי ביניהם.
לפניכם דף מידע המציג את קורות החיים של השופטים המכהנים, והשופטים בדימוס.
המרכז מספק הכשרה והשתלמות לשופטים ולרשמים, והערכה למועמדים לשפיטה. זאת, תוך פיתוח, ריכוז וקיום מכלול ההיבטים הקשורים לתחומי אחריותו. המרכז אחראי על חניכה של שופטים ורשמים, והוא עושה זאת באמצעות עריכה והנגשת מידע, ופיתוח משאבי למידה. בנוסף, המרכז מקדם פעילויות למידה והדרכה גם בבתי המשפט השונים.
 

חדשות

12.06.2017
להלן רשימת מועמדים אשר נבחרו לכהונה שיפוטית ולרשמות על-ידי הוועדה לבחירת שופטים ב-12.06.2017
21.03.2017
להלן רשימת מועמדים אשר נבחרו לכהונה שיפוטית ולרשמות על-ידי הוועדה לבחירת שופטים ב-21.03.2017.
08.03.2017
שופט בית המשפט העליון, השופט יורם דנציגר, הודיע כי קיבל החלטה אישית לפיה יש בדעתו לפרוש מכהונתו בסוף חודש פברואר 2018.
Top