אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

עובדים זרים

ענף הסיעוד באגף ההיתרים אחראי על הטיפול בכל הכרוך בהיתרי העסקה למעסיקי עובדים זרים בענף זה.
 

מדריכים ומידע

ענף הסיעוד באגף ההיתרים אחראי על הטיפול בכל הכרוך בהיתרי העסקה למעסיקי עובדים זרים בענף זה וטיפול בלשכות פרטיות ובתאגידים.
ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. מדי שנה, מפורסמת רשימת ההקצאות לעובדים זרים בענף החקלאות.
ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלשתינאים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות ותעשיה ושירותים. העסקת עובדים פלשתינאים בכל אחד מהענפים כרוכה במספר שלבי אישור:
העסקת מומחה זר כפופה לתהליך הכולל שני שלבים: קבלת היתר העסקה מאגף ההיתרים במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים, והנפקת רישיון ישיבה ועבודה מסוג "ב/1 מומחה" (בציון מקצוע מאושר להעסקה)
ממשלת ישראל מותירה לבתי עסק הנמצאים באילת, בסמוך לחבל אילות ועד לאזור התעשייה שחרות, להעסיק עובדים ירדנים. עובדים אלו אינם מורשים ללון בישראל. עליהם לשוב בסיום כל יום עבודה לירדן.
מידע לעובדים זרים - זכותונים ומידע נוסף בשפות שונות
במטרה להגביר את הפיקוח בתחום העובדים הזרים בסיעוד ולהקטין את התופעות הפסולות סביבו, החליטה ממשלת ישראל להחיל שיטה חדשה להעסקת עובדים זרים בסיעוד באמצעות לשכות תיווך פרטיות (לשכות פרטיות).
לשכה פרטית הינה גורם מוסמך שתפקידו לתווך בין עובדים זרים למעסיקיהם. כל לשכה פרטית בעלת היתר חייבת לפעול על פי מכלול הוראות הפרק הרביעי לחוק שירות התעסוקה וגם על פי הוראות נוהל לשכות פרטיות.
מידע אודות תיקון לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המחייב מעסיקים של מסתננים להפקיד עבורם מדי חודש פיקדון כספי. בכל שאלה ניתן לפנות אל יחידת הפיקדונות בדוא״ל: pikdonot@sa.piba.gov.il
 

שירותים

שירות זה מאפשר לקבל את כל המידע הדרוש על מנת להעסיק עובד זר סיעודי.

שירות זה מאפשר לתאגיד בניין, שהעובד הזר המועסק על ידו מבקש לעזוב את הארץ לצמיתות, לשחרר את כספי הפקדון.

שירות זה מאפשר למעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים להפקיד עבורם פיקדון.

השירות מאפשר למעסיקים להגיש בקשה להעסקת עובד זר בתחומים הרשומים בנוהל.

 

חדשות

12.07.2017
כחלק ממדיניות הממשלה להגברת האכיפה נגד מעסיקי עובדים שלא כחוק וללא היתר יוטלו על העוברים על החוק קנסות כספיים כבדים וסנקציות.
10.07.2017
הירדנים הראשונים החלו לעבוד היום באילת: 172 עובדים ירדנים עברו הבוקר את הגבול מירדן לישראל לתחילת יום עבודה ראשון בענף המלונאות באילת.
10.07.2017
"בית הדין הארצי לעבודה אישר את החלטת מנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה לשלול את ההיתרים של מספר לפעול כקבלני כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין."
 

מדיניות ונהלים

 

פרסומים

Top