אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

קבורה

 

מדריכים ומידע

בתי העלמין האזוריים נועדו לספק פתרון לקבורה מרוכזת למספר חברות קדישא הסמוכות זו לזו גיאוגרפית במצבים בהם לא נותרו עתודות קרקע זמינות בבתי העלמין הישנים.
בשל מצוקת עתודות הקרקע לקבורה במדינת ישראל, המשרד פועל למציאת פתרונות יעילים לנושא הקבורה בארץ ומקדם את נושא הקבורה הרבודה/רוויה והקמת בתי עלמין אזוריים.
המשרד פועל לקידום ופיתוח בתי עלמין בארץ החל מקביעת מדיניות רב שנתית בנושא, כיווני התפתחות של מערך הקבורה בארץ, פיתוח מעקב והדרכה ואישור וניהול תכניות עבודה וכלה בפיתוח תשתיות בתי העלמין ושיפור חזות בתי עלמין.
צוות המחלקה אמון על פיקוח מנהלי ותשתיתי על בתי העלמין. הצוות מבצע בדיקות בשטח על מנת לוודא שהשירותים הניתנים בבתי העלמין לציבור מקצועיים, יעילים ופועלים בהתאם לחוק, לנהלים, לתקנות המשרד, לתנאי הרישיון ולצרכים העולים מן השטח.
התעריפים נכונים לתקופה שהחל מ-01/01/2017 ומתעדכנים מדי שנה
שירותי הקבורה האזרחית החלופית מוסדרים בחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית.
חברות קדישא ומועצות דתיות ואזוריות אשר מעוניינות להחליף את רכב הובלת הנפטרים.
רשימת גופי קבורה יהודית וחלופית
המשרד לשירותי דת הינו הגוף הבלעדי האחראי להנפקת רישיונות קבורה חדשים חידושם או מתן אישור עקרוני לגופי הקבורה בישראל.
המשרד לשירותי דת מקצה אחת לשנה כספי תמיכות.
 

חדשות

 

פרסומים

תאריך: 23.10.2017 | סוג: עלוני הסברה, קמפיינים וערכות לימוד
תאריך: 18.10.2017 | סוג: מחקרים, סקרים וסטטיסטיקות
תאריך: 31.12.2016 | סוג: תמיכות ומענקים
תאריך: 31.12.2016 | סוג: תמיכות ומענקים
 

מדיניות ונהלים

תאריך: 09.11.2017 | סוג: נהלים והנחיות
תאריך: 18.10.2017 | סוג: נהלים והנחיות
תאריך: 18.10.2017 | סוג: נהלים והנחיות
Top