מערכות בטיחות בכלי רכב מסוגים M1 ו- N1

מספר  03/13

נוהל זה עוסק בחובת יבואן רכב לדווח למשרד התחבורה על דבר קיום מערכות הבטיחות בדגם הרכב המיובא.