אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי
אודי אדירי
אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה, צלם: שלומי אמסלם

אהוד (אודי) אדירי

מנכ"ל משרד האנרגיה

Top