אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי
רן ישי

רן ישי

מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת

תפקידים קודמים:

את רוב שירותו הממשלתי עשה כדיפלומט במשרד החוץ ולאחר מכן עבר לשרת כסמנכ"ל למינהל במשרד ראש הממשלה. 

Top