Merav Horev

מרב חורב

סגנית ראש מטה ישראל דיגיטלית, השכלה ויישום

תפקידים קודמים:

בין השנים 2010-2017 שמשה מרב כראש תחום ממשל במכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל והובילה צוותי פיתוח מנהיגות ציבורית בכירה בשרות המדינה.
בשנים 2005-2010 הובילה פרויקטים חברתיים חינוכיים בנגב ובאוניברסיטת בן גוריון.
בין השנים 1999-2004 כיהנה כמנכ"לית עמותת מדרשת הדרום, עמותה לקידום חינוך לא פורמאלי. 

במקביל, מרב מתנדבת בפרויקטים קהילתיים וחינוכיים שונים בקהילה בה היא מתגוררת. 
מרב שרתה בשרות לאומי כמנחה חינוכית.

השכלה:

מרב בעלת BA בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, אותו סיימה בהצטיינות, ו-MA בסוציולוגיה, שניהם מאוניברסיטת בר אילן;

בוגרת התוכנית להכשרת מנהיגות חינוכית צעירה של מכון מנדל למנהיגות;

בוגרת הכשרות בתחום תורת המערכות ומדעי המורכבות;

בוגרת הכשרות בתחום פיתוח הדרכה והנחיית קבוצות.

Top