אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

פנייה לרשויות מקומיות לבדיקת היתכנות לקידום פרויקטים להקמת שכונות מגורים בשיטת "תכנן ובנה"

Top