אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

ESS​ הסקר החברתי האירופי (European Social Survey)

Top