הסדרת חוב כספי למשרד העלייה והקליטה

  • תאריך פרסום
    16.01.2022