תמיכות ממשלתיות

מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א׳ לחוק יסודות התקציב
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 28.06.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 28.06.2020
Top