אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

108 דירות עלו באש כתוצאה מהטענה לא בטוחה של סוללות לאופניים חשמליים

108 דירות עלו באש כתוצאה מהטענת אופניים חשמליים
Top