השפעת נגיף הקורונה על התוצר, הגירעון והחוב

תחזיות צמיחה גלובליות
פגיעה בפעילות כלכלית
תרשים 1: שיעור האבטלה* בתרחישים שונים, 2019-2021
תרשים 2: הגרעון הצפוי של הממשלה הרחבה בשנת 2020 (% תוצר)
תרשים 3: יחס חוב תוצר הצפוי ב-2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 30.04.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 30.04.2020
Top