פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.12.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.12.2019
Top