רשימת צווי בטיחות

בדף זה מוצגת רשימה של צווי בטיחות שהוטלו על ידי מפקחי המינהל, בעקבות הפרות בטיחות בענפי המשק בישראל החל מתאריך 17.1.2017.
צווי הבטיחות מתפרסמים באתר יום לאחר הטלתם.

צו בטיחות המוטל על ידי מפקח העבודה הינו דרישה לטיפול בסכנה בטיחותית, ואיסור שימוש או עבודה בגורם ממנו נובעת סכנה זו.
המועד לביצוע הצו וסילוק הליקוי, הוא מיידי או במועד הנקוב בצו. 
הרשימה מתעדכנת מידי יום ומכילה את פרטי מקומות העבודה בהם הוטלו צווי בטיחות על האחראים למצב הבטיחות בהם.

במידת הצורך ניתן לערער על הצו לבית הדין האזורי לעבודה:
באם יוגש ערעור בתוך 45 יום מיום מסירת הצו כדין, או במידה והצו יבוטל מחמת טעות בהוצאתו, אזי יעודכן המידע באתר בהתאם. 
חשוב לציין כי אין בהגשת ערעור או בטעות בנקיבת שם מקבל הצו בכדי לפגוע בתוקפו של הצו.

בחזרה לנושא: בטיחות ובריאות תעסוקתית

באפשרותכם לבצע חיפוש על ידי בחירה באחת או יותר מהאפשרויות הבאות

טקסט לא חוקי מספר צו
טקסט לא חוקי תאריך מתן הצו
טקסט לא חוקי מספר חברה
טקסט לא חוקי שם אתר/מפעיל
טקסט לא חוקי יישוב
טקסט לא חוקי מבצע
טקסט לא חוקי קטגוריה
טקסט לא חוקי שם עבירה
טקסט לא חוקי שם חוק
טקסט לא חוקי שם סעיף
{{dynamicCtrl.ViewModel.totalResults| number}} תוצאות
לא נמצאו תוצאות
מספר צו
תאריך מתן הצו
שם אתר/מפעיל
יישוב
מבצע
קטגוריה
שם עבירה
שם חוק
שם סעיף
מספר חברה
 • אין מידע
  אין מידע
  אין מידע
  אין מידע
  אין מידע
  אין מידע
  אין מידע
  אין מידע
  אין מידע
  אין מידע