יישובים ואזורי תעשייה בתחומי אזור פיתוח א'

בדף זה תמצאו את רשימת היישובים ואזורי התעשייה הנכללים באזור פיתוח א', על פי התוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון תשי"ט- 1959 ועל פי נוהל בעניין מתן מענקים ביהודה ושומרון על-ידי הרשות להשקעות.

*אם חיפשתם יישוב או אזור תעשייה ולא התקבלה תוצאה, הרי שהיישוב או אזור התעשייה המבוקש אינו נכלל באזור פיתוח א'.

יובהר, כי בהתאם לסעיף 40ד(ג) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, יישוב או אזור שנכלל בתחומי האזורים הקבועים בתוספת השנייה, והוצא ממנה עקב ביטולה, פקיעתה, אי-תחולתה או שינויה, או מאחר שאינו עומד עוד בתנאים הקבועים בה, יראו מפעל שנכלל בתחום אותו יישוב או אזור טרם הוצאתו מתחום התוספת כאמור, ועקב כך הורע מעמדו, כאילו התוספת בנוסחה הקודם ממשיכה לחול עליו או כאילו הוא ממשיך לעמוד בתנאים הקבועים בה, לפי העניין, למשך שנה נוספת*.

*לעניין הקצאת קרקע בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 25(5)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, השנה הנוספת חלה רק על הקצאה ראשונית על פי תקנת פטור 25(5)(ב).

טקסט לא חוקי שם היישוב או אזור התעשייה
{{dynamicCtrl.ViewModel.totalResults| number}} תוצאות
לא נמצאו תוצאות
שם היישוב או אזור התעשייה
  • {{ item.Data.datasource_city_name }}

    אין מידע
    אין מידע
    {{MultiItem.Value + ', '}} {{MultiItem.Value}}
    אין מידע