הוראות - Directives

הוראות (Directives) הם נהלי העבודה של עובדי רת"א המפורסמים לציבור מטעמי שקיפות לציבור המפוקחים. ההוראות ניתנות לסינון לפי כרך נהלים (לדוגמא, "OPS – הפעלת כלי טיס"); סוג הפעילות המתוארת בהוראה ("רישוי", "פיקוח", "אכיפה", "אדמיניסטרטיבי"); ולפי קהל יעד שכלפיו מבוצעת ההוראה (לדוגמא, "מפעילים אוויריים").
חלק מההוראות כתובות בשפה האנגלית.
מצאתם טעות? - ניתן להפנות את תשומת ליבנו בכתובת altmanm@mot.gov.il.

ניתן גם לחפש הוראה לפי מספר או לפי מילה מנחה בתיאור

טקסט לא חוקי תיאור - Description
טקסט לא חוקי מספר - Number
טקסט לא חוקי כרך נהלים
טקסט לא חוקי סוג פעילות
טקסט לא חוקי קהל היעד
{{dynamicCtrl.ViewModel.totalResults| number}} תוצאות
לא נמצאו תוצאות
כרך נהלים
מספר - Number
תיאור - Description
סוג פעילות
קהל היעד
Top