עלוני מידע לציבור התעופה - (Ap (Advisory Pamphlet

עלוני מידע לציבור התעופה (Advisory Pamphlet – AP) הם פרסום המוצע ע"י רת"א כהנחייה לעמידה בדרישות תקנות הטיס. העלונים ניתנים לסינון לפי נושא (לדוגמא, "רישוי כלי טיס"); קהל יעד אליו הם ממוענים (לדוגמא, "מפעילים אוויריים"); לפי סוג הפעילות המתוארת בעלון ("רישוי", "הפעלת ארגון ופיקוח עליו", "אכיפה", "אדמיניסטרטיבי").
חלק מהעלונים כתובים בשפה האנגלית.
מצאתם טעות? - ניתן להפנות את תשומת ליבנו בכתובת altmanm@mot.gov.il.

ניתן גם לחפש עלון לפי מספר או לפי מילה מנחה בנושא

טקסט לא חוקי נושא
טקסט לא חוקי קהל יעד
טקסט לא חוקי סוג פעילות
טקסט לא חוקי מספר
טקסט לא חוקי תיאור
{{dynamicCtrl.ViewModel.totalResults| number}} תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נושא
קהל יעד
סוג פעילות
מספר
תיאור
Top