אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

התראות

אזהרה והודעה בדבר פתיחת תיק בהוצאה לפועל

תאריך פרסום:  01.07.2018
אזהרה והודעה בדבר פתיחת תיק בהוצאה לפועל
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top