התראות

תנאים להנפקת דרכון או תעודת מעבר זמני

תאריך פרסום:  04.11.2019
דרכון זמני יינתן במקרים חריגים בלבד
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top