התראות

מקרים בהם ניתן להגיש בקשה למסמך נסיעה זמני

תאריך פרסום:  04.09.2019
דרכון יינתן במקרים חריגים בלבד.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top